ZarejestrujEmpa

Patron

Jako interdyscyplinarny instytut badawczy ETH, Empa, Szwajcarskie Federalne Laboratoria Nauki i Technologii Materiałów, prowadzi najnowocześniejsze badania materiałowe i technologiczne. Działalność badawczo-rozwojowa Empy koncentruje się na spełnianiu wymagań przemysłu i potrzeb społeczeństwa, łącząc w ten sposób badania zorientowane na zastosowania z praktycznym wdrażaniem nowych pomysłów. Dzięki temu Empa jest w stanie zapewnić swoim partnerom dostosowane do ich potrzeb rozwiązania, które nie tylko zwiększają ich innowacyjność i międzynarodową konkurencyjność, ale także pomagają poprawić jakość życia ogółu społeczeństwa. Ostrożne wykorzystanie naszych zasobów naturalnych i sposób myślenia w kategoriach zamkniętych cykli to kluczowy element podejścia Empy. Poprzez efektywny transfer technologii Empa zamienia wyniki badań w innowacje rynkowe: Empa – Miejsce, w którym zaczyna się innowacja

Pozostali partnerzy

Organizatorzy:


Patroni i Partnerzy Instytucjonalni:


Partnerzy Biznesowi: