Ulrich Schwendimann

Ulrich Schwendimann aktywnie łączy polskie i szwajcarskie środowiska biznesowe. Jego działania obejmują doradztwo zarówno dla polskich, jak i szwajcarskich firm, chcących wejść na zagraniczne rynki, a także organizację wydarzeń i innych inicjatyw dedykowanych różnym grupom zawodowym i branżom.

Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza jest niezależnym dwustronnym stowarzyszeniem reprezentującym ponad 215 szwajcarskich i polskich firm. Jest zarejestrowana w Warszawie jako stowarzyszenie dobrowolne zgodnie z polskim prawem i nie jest finansowana przez instytucje publiczne. Izba wspiera networking wśród swoich członków, dba i promuje ich  interesy, organizuje wydarzenia oraz przyczynia się do pomyślnego dwustronnego handlu i inwestycji.

Ulrich Schwendimann ukończył studia slawistyczne i biznesowe na Uniwersytecie w Zurychu oraz Executive MBA na Politechnice Warszawskiej. Przed podjęciem pracy w Izbie pracował jako dziennikarz i badacz na Uniwersytecie w Zurychu.

Pablo Padrutt

Pablo Padrutt jest Szefem Sekcji Ekonomicznej, Finansowej i Naukowej Ambasady Szwajcarii w Polsce. Jako szwajcarski dyplomata zawodowy pracował w Bernie i Prisztinie, a w lipcu 2020 r. przeniósł się do Warszawy. Przed podjęciem pracy w służbie zagranicznej Pablo pracował jako konsultant ds. zarządzania w Indiach i Szwajcarii. Posiada tytuł magistra stosunków międzynarodowych z Graduate Institute of International and Development Studies w Genewie oraz Master of Advanced Studies in Development and Cooperation z ETH Zurich.

prof. dypl. inż. Ute Schneider

Ute Schneider jest jednym z partnerów KCAP. Jest współodpowiedzialna za zarządzanie biurem i koordynację projektów KCAP Zurich, od architektury po projektowanie i opracowywanie planów generalnych oraz strategii transformacji w różnych skalach i kontekstach. Jej doświadczenie koncentruje się na projektach zorientowanych na transport, takich jak różne dzielnice dworcowe i osiedla lotniskowe. W 2020 roku Ute została mianowana profesorem urbanistyki na TU Vienna. Jest częstym wykładowcą i cenionym członkiem wielu międzynarodowych komisji selekcyjnych, jury i rad doradczych.

Radosław Palmowski

Dyrektor Generalny w Zehnder Polska, odpowiedzialny za strategię rynkową, rozwój zespołu komercyjnego oraz wyniki biznesowe na rynku polskim.

Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobyte na stanowiskach związanych z zarządzaniem sprzedażą w dużych międzynarodowych organizacjach tj. PPG Industries i Cadbury.

Od 2017 roku wspiera studentów Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach programu mentoringowego.

Absolwent ekonomii, pasjonat koncertów rockowych i motocykli – w wydaniu sportów wyścigowych jak i dalekich wypraw przygodowych – lubiący pracę z ludźmi i chętnie dzielący się doświadczeniami

Piotr Lesiak

Piotr Lesiak – absolwent Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu Warszawskiego, od lipca br. kierownik Swiss Business Hub w Warszawie. Przez ponad 9 lat pracował w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, w której był odpowiedzialny za zarządzanie projektami oraz kierowanie pracą działu Doradztwa Rynkowego. Zajmował się także poszukiwaniem partnerów dla niemieckich i polskich przedsiębiorstw, sporządzaniem analiz i opracowań oraz prowadził projekty na zlecenie partnerów instytucjonalnych z Niemiec i Polski. Przeprowadził również liczne prelekcje i prezentacje dla polskich i niemieckich eksporterów.

Jakub Kuszewski

Country Manager Forbo Flooring Poland. Ekspert rozwiązań podłogowych dostępnych na rynku. Inicjator członkostwa Forbo Flooring w PLGBC (jedna z firm założycielskich Stowarzyszenia). Propagator zrównoważonego rozwoju w budownictwie w Polsce. Absolwent Wydziału Zarządzania na Politechnice Lubelskiej. Uczestnik wielu prestiżowych szkoleń biznesowych w INSEAD Fontainebleau oraz London Business School.

Alicja Kuczera

Dyrektorka Zarządzająca, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC,
Chair of the GBC CEO Network, World Green Building Council

Absolwentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim oraz MBA na Coventry University.

Orędowniczka zrównoważonego rozwoju, który zawsze znajdował się w kręgu jej zainteresowań. Obszarami zrównoważonego budownictwa, które szczególnie zajmują Alicję są: budynki cyrkularne oraz proces dekarbonizacji budownictwa.

Autorka licznych raportów i publikacji, uznanych w branży budownictwa i nieruchomości. Prelegentka wielu konferencji i seminariów, organizowanych w kraju i za granicą.

Prywatnie mama, miłośniczka podróży (odwiedziła 81 krajów ze 196 planowanych) i ekologicznego, zdrowego trybu życia.

Rafał Krupiński

Doradca architektoniczny w IGP Pulvertechnik Polska sp. z o.o., architekt uprawniony.

Ukończył Politechnikę Śląską w Gliwicach z tytułem magistra inżyniera architekta. Doświadczenie w zawodzie zdobywał w biurach architektonicznych na Śląsku, a jako niezależny architekt prowadzący realizował zróżnicowane projekty mieszkaniowe, usługowe i przemysłowe.

Zdobytą wiedzę teoretyczną i praktyczną wykorzystuje podczas codziennej współpracy z architektami i projektantami w całej Polsce wzbogacając realizowane projekty o rozwiązania z zakresu powłok proszkowych. W swojej pracy niezmiennie kieruje się zaufaniem, partnerstwem, bezpieczeństwem i jakością proponowanych rozwiązań projektowych.

Agnieszka Kalinowska-Sołtys

Architekt, Partner i członek zarządu APA Wojciechowski Architekci. Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich. Członek Rady Programowej UNGC Poland. Członek Kolegium Sędziów Konkursowych SARP. Ukończyła wydział architektury i urbanistyki Politechniki Warszawskiej i podyplomowe studia Zarządzania Projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz podyplomowe studia Zarządzania Nieruchomościami na Wydziale Ekonomii w Szkole Główne Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Od 2010 roku posiada uprawnienia do certyfikacji budynków BREEAM i LEED, jest również audytorem systemy certyfikacji Zielony Dom oraz członkiem komisji weryfikacyjnej certyfikacji Green Building Standard. Brała udział w wielu nagrodzonych projektach biurowych i usługowo-handlowych spełniających wysokie standardy zrównoważonego rozwoju. Współzałożycielka Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Wspierani Budownictwa Zrównoważonego. 

Werner Huber

Werner Huber (ur. 1964 w Zurychu) studiował architekturę na Politechnice Zuryskiej (ETH). Zawodowe doświadczenia pogłębiał w biurze architektonicznym oraz w trakcie dwuletniego pobytu w Moskwie. Od roku 2001 jest redaktorem w opiniotwórczym szwajcarskim czasopiśmie architektonicznym „Hochparterre”, a od 2019 r. jest Członkiem Zarządu. Werner Huber od wielu lat związany jest z Polską. W roku 1986 odbył swoją pierwszą podróż do Warszawy. Szczególnie interesuje się zagadnieniami planowania miasta i architektury stolicy Polski. Poprzez szczegółową analizę rozwoju architektury w czasach komunizmu oraz głęboką znajomość problematyki realizmu socjalistycznego często zabiera głos i dokonuje trafnych ocen architektury PRL i nowszej, w kontekście politycznym i społecznym. Werner Huber publikuje artykuły i komentarze w prasie architektonicznej i czasopismach w Szwajcarii, Niemczech oraz Polsce. Często oprowadza grupy zainteresowane architekturą po stolicy Polski. W 2005 roku opublikował przewodnik po historii urbanistycznej Warszawy:  “Warsaw – phoenix from the ashes” a w 2015 przewodnik architektoniczny po mieście “Warsaw”, obie publikacje w języku niemieckim.

Werner Huber, Zurych, huber@hochparterre.ch, www.hochparterre.ch