Keynote IV: Dekarbonizacja polskich budynków – droga do neutralności klimatycznej

Alicja Kuczera, Dyrektorka Zarządzająca, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC (NAGRANIE)