Keynote III: Jak architekci mogą zachować równowagę pomiędzy ograniczeniami planety a potrzebami ludzi

Agnieszka Kalinowska-Sołtys, Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP (NAGRANIE)