Keynote V: Miasto jutra: Współistnienie miasta i natury – model życia miejskiego, do którego trzeba aspirować?

prof. Ute Schneider, Partner w KCAP w Zurychu i profesor urbanistyki na Uniwersytecie Technicznym w Wiedniu (NAGRANIE)