Lunch networkingowy

Wszystkie prezentacje i panele dyskusyjne będą nagrywane. Po konferencji nagrania zostaną udostępnione na stronie internetowej.