Uwagi końcowe

Pablo Padrutt, Szef Sekcji Ekonomicznej, Finansowej i Naukowej Ambasady Szwajcarii w Polsce

Ulrich Schwendimann, Dyrektor Zarządzający Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej

Piotr Lesiak, Head of Swiss Business Hub Central Europe (NAGRANIE)

Werner Huber, Redaktor i Co-Managing Director, Hochparterre (NAGRANIE)