Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza

Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza jest największą platformą polsko-szwajcarskich kontaktów biznesowych. Zrzesza i reprezentuje przeważającą większość szwajcarskich firm na polskim rynku. Rozwija polsko-szwajcarskie stosunki gospodarcze i promuje Szwajcarię w Polsce i Polskę w Szwajcarii.

Izba to wymiana informacji i doświadczeń, a także inspirujące spotkania. Poprzez projekty skierowane do różnych branż i profesjonalistów, wspiera firmy zrzeszone w realizacji ich celów biznesowych.

Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza z siedzibą w Warszawie powstała w 1998 roku. Izba jest dobrowolnym, niedotowanym przez instytucje publiczne, stowarzyszeniem według prawa polskiego. Obecnie liczy ok. 200 członków, a ich aktualna lista dostępna jest na stronie www.swisschamber.pl.

Ambasada Szwajcarii

Ambasada Szwajcarii w Polsce wspiera relacje dwustronne pomiędzy Szwajcarią i Polską. Poza działaniami dyplomatycznymi wspiera również szwajcarskie firmy w Polsce, promuje dwutorowo handel i inwestycje, organizuje imprezy kulturalne i inne wydarzenia, promuje turystykę w Szwajcarii i aktywnie udziela się na polu współpracy wojskowej. Ponadto część Ambasady stanowi Konsulat, który oferuje pełen zakres usług konsularnych dla Szwajcarów w Polsce i Polaków w Szwajcarii. Ambasada zatrudnia 23 osoby i znajduje się, podobnie jak rezydencja ambasadora, przy al. Ujazdowskich 27, w jednej z najładniejszych willi warszawskich.

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC (Polish Green Building Council) jest organizacją pozarządową, która od 2008 roku realizuje działania dla transformacji budynków, miast i ich otoczenia w takim kierunku, aby sposób ich planowania, projektowania, wznoszenia, użytkowania, modernizowania, rozbierania i przetwarzania był jak najbardziej zrównoważony.

Organizacja wspiera tworzenie zrównoważonych budynków dla wszystkich poprzez:

  • powstrzymanie zmiany klimatu oraz adaptację do nowych warunków,
  • stosowanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym,
  • podnoszenie poziomu dobrostanu, jakości życia i zdrowia społeczeństwa,
  • zwiększanie bioróżnorodności.

PLGBC stanowi część globalnej społeczności ponad 75 organizacji green building councils skupionych w ramach World Green Building Council.

https://plgbc.org.pl

KCAP

KCAP to znana na całym świecie firma zajmująca się urbanistyką, architekturą i projektowaniem krajobrazu, składająca się z zespołu ponad 100 osób i ponad 25 narodowości. Posiadając biura w Rotterdamie, Zurychu, Paryżu i Szanghaju, specjalizujemy się w dbaniu o cykl życia i procesy transformacji budynków, dzielnic i regionów miejskich. Jednak w głębi serca przy projektowaniu przyświeca nam idea swobodnego myślenia, aby poprawić komfort życia w warunkach miejskich w stale rozwijających się miastach i ich metropoliach na świecie. Wspólnie, w dialogu z naszymi klientami, nasza praca stwarza warunki do wolności.

Hochparterre

Istniejący od 1988 roku wiodący szwajcarski magazyn, poświęcony architekturze, designowi i planowaniu przestrzeni publicznej.

Empa

Jako interdyscyplinarny instytut badawczy ETH, Empa, Szwajcarskie Federalne Laboratoria Nauki i Technologii Materiałów, prowadzi najnowocześniejsze badania materiałowe i technologiczne. Działalność badawczo-rozwojowa Empy koncentruje się na spełnianiu wymagań przemysłu i potrzeb społeczeństwa, łącząc w ten sposób badania zorientowane na zastosowania z praktycznym wdrażaniem nowych pomysłów. Dzięki temu Empa jest w stanie zapewnić swoim partnerom dostosowane do ich potrzeb rozwiązania, które nie tylko zwiększają ich innowacyjność i międzynarodową konkurencyjność, ale także pomagają poprawić jakość życia ogółu społeczeństwa. Ostrożne wykorzystanie naszych zasobów naturalnych i sposób myślenia w kategoriach zamkniętych cykli to kluczowy element podejścia Empy. Poprzez efektywny transfer technologii Empa zamienia wyniki badań w innowacje rynkowe: Empa – Miejsce, w którym zaczyna się innowacja