Lunch networkingowy

Wszystkie prezentacje i panele dyskusyjne będą nagrywane. Po konferencji nagrania zostaną udostępnione na stronie internetowej.

Uwagi końcowe

Pablo Padrutt, Szef Sekcji Ekonomicznej, Finansowej i Naukowej Ambasady Szwajcarii w Polsce

Ulrich Schwendimann, Dyrektor Zarządzający Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej

Piotr Lesiak, Head of Swiss Business Hub Central Europe (NAGRANIE)

Werner Huber, Redaktor i Co-Managing Director, Hochparterre (NAGRANIE)

Powitanie

J.E. Fabrice Filliez, Ambasador Szwajcarii w Polsce (NAGRANIE)

Michał Stępień, Prezes, Polsko – Szwajcarska Izba Gospodarcza (NAGRANIE)